KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRUNG CẤP HỌC VIỆN HCI

Chương trình tiếng Anh trung cấp gồm chương trình thảo luận học thuật, theo đó, sinh viên được khuyến khích nghiên cứu thông tin qua các nguồn đọc. Bên cạnh đó, các hoạt động biện luận về các vấn đề “nóng” trên thế giới cũng được thực hiện. Sinh viên cũng được rèn luyện kỹ năng tranh biện, suy nghĩ ở nhiều góc độ và khía cạnh thông qua thực hành ngôn ngữ. Sau chương trình, sinh viên sẽ có thể dễ dàng trao đổi, thảo luận cùng các sinh viên quốc tế.
Đăng ký xét tuyển

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Hình thức đào tạo

Học trực tiếp tại lớp học (Hà Nội) và trực tuyến.

Thời gian đào tạo

9 tuần học toàn thời gian.

Thời lượng đào tạo

Học trực tiếp 160 giờ/học trực tuyến 113 giờ.

Đối tượng đào tạo

Dành cho học viên muốn nâng cao Tiếng Anh và có dự định học chuyên ngành.

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

  • Học viên từ 12 tuổi trở lên, có nhu cầu nâng cao tiếng Anh nhằm phục vụ quá trình học chuyên ngành hoặc giao tiếp hàng ngày và trong công việc.
  • Học viên thực hiện bài kiểm tra đánh giá tiếng Anh đầu vào tại học viện HCI và nhận kết quả xếp hạng vào lớp INTERMEDIATE hoặc 4.0 IELTS, 22 PTE.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, bạn đã có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để công tác tại các công ty như sau

  • Công ty du lịch
  • Các doanh nghiệp nước ngoài
  • Tổ chức của chính phủ (Quan hệ quốc tế)
  • Tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận

TÔI MUỐN ĐƯỢC TƯ VẤN

Bình luận của bạn

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Liveuni đón đợi và quan tâm.